<%Response.Buffer=TRUE%> <%IF session("okeydokey") = FALSE THEN Response.Redirect "passord.htm"%> Lofoten Fritids Rorbuer. Utleiebudsjett.

 

 

 

 

RORBUENE

KART

HISTORIE

NATUR/OPPLEV

MØTER

KONTAKT

         

HOME


UTLEIEBUDSJETT  LOFOTEN FRITIDS RORBUER

Ønsker du som kjøper at Rorbuen skal kunne leies ut når du selv ikke disponerer den ligger det et betydelig inntekts potensial her!

Lofoten Fritids Rorbuer vil holde noe av Lofotens høyeste standard og har i tillegg en flott og sentral beliggenhet. Dette gjør at rorbuene bør kunne leies ut for de minimums prisene vertskapet har estimert. Vertskapet har også regnet med kun 20% belegg på års basis. Potensialet ligger nok høyere enn dette, men man bør regne nøkternt! Blir det bedre får dette komme som en positiv overraskelse!

Vertskapet har snart 12 år i reise livs bransjen i Lofoten og har opparbeidet et stor kontakt nett som du som kjøper skal få nyte godt av!

DØGNLEIE
KR 2.600,- PR. DØGN
MINIMUM 3 DØGNS UTLEIE = 7.800,-
365 DØGN : 3 DØGN = 121 PERIODER À 3 DØGN.
20% BELEGG = 24 PERIODER À KR 7.800,- = 187.000,-
187.000,- -30% PROVISJON = 56.100,-

LEIEINNTEKT 187.000,-
- PROVISJON 56.100,-
= LEIEINNTEKT 130.900,-


BEREGNET DRIFTSUTGIFTER EKS. STRØM, DIV.KOM. AVGIFTER OG FORSIKRING. SENGETØY, HÅNDDUKER, TOALETT OG KJØKKEN REKVISITA OG SLUTT RENGJØRING.

CA, KR .900,- * 24 PERIODER = 21.600,-
LEIEINNTEKT 130.900,-
-DRIFTSUTGIFTER 21.600,-
= 109.300,-


UKESLEIE

KR 15.500,- PR.UKE
52 UKER
20% BELEGG = 11 UKER À KR 15.500,- = 170.500,-
170.500,- -30% PROVISJON = 51.150,-
LEIEINNTEKT 170.500,-
-PROVISJON 51.150,-
=LEIEINNTEKT 119.350,-


BEREGNET DRIFTSUTGIFTER EKS. STRØM, DIV.KOM. AVGIFTER OG FORSIKRING. SENGETØY, HÅNDDUKER, TOALETT OG KJØKKEN REKVISITA OG SLUTT RENGJØRING.

CA, KR 1.000,- * 11 PERIODER = 11.000,-
LEIEINNTEKT 119.350,-
-DRIFTSUTGIFTER 11.000,-
= 108.350,-

Vi gjør oppmerksom på at tallene og utleie potesialet kun er bygd på erfaringer og vi kan ikke garanter for noe.

Men vi vil understreke at våre tall og beleggs prosenter ikke er overdrevet høyt. Lofoten er en av Norges mest besøkte turist destinasjoner!

Eksempel på finansiering med videreutleie (klikk her for Excel-fil) 


Alt du trenger å vite om Lofoten:

SAMARBEIDSPARTNERE: SpareBank1 Nordnorge - Skjeseth & Solvang Arkitekter

L O F O T E N    F R I T I D S    R O R B U E R   S. U. S.  P.O Box 109, N-8309 Kabelvåg Tlf: 90 68 92 06. Fax: 76074898 E-mail: [email protected]

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, N-8392 Sørvågen