RORBUENE

KART

HISTORIE

NATUR/OPPLEV

VERTSKAPET

KONTAKT

 

 

 

LOFOTEN mot 2015

Vertskapet

HOME

 

Lofoten som reisemål mot 2015

Mimir, et kommunikasjonsbyrå i Larvik, har fått i oppdrag å "brande" Lofoten som internasjonal turistattraksjon. Sammen med Lofotrådet, Destination Lofoten og Innovasjon Norge, jobber de ut en masterplan for å øke turismen frem mot Lofoten 2015.

De analyserer hva merkevaren Lofoten skal bestå av, og hvilke målgrupper de skal henvende seg til. Turismen er ment å bli en helårsnæring folk i Lofoten skal tørre å bygge seg hus på. Analysen har pekt på Lofotens svake sider: Opplevelsestilbudene stenger i vinterhalvåret, som med serveringssteder og overnattinger.

Transportsystemet er dårlig utenfor toppsesongen. Lofoten har 90 prosent av trafikken om sommeren. For mange kommer samtidig. Cruisebåttrafikken forsterker dette og gir følelsen av å gå i kø enkelte steder. Det er dyrt å reise dit. Vanskelig å holde på arbeidskraft når sesongen er skjev.

Mattilbudet er ujevnt. byggeskikk er ikke standardisert. Den genuine kystkulturen er truet, fiskerinæringen er i endring, fiskevær kan bli kulisser, fritidsboliger overtar, ungdommen reiser vekk.

Sterke sider: Lofoten er magisk, mytisk og fantastisk.

Masterplanen inneholder tre fremtidsscenarier: 1. Lofoten blir et mye viktigere reisemål og vinner internasjonale priser som reisemål og forvalter av kulturarv. Tematurisme, velværeturisme, sesongen varer hele året. Ny storflyplass. 2. Fiskeriene forsvinner, turismen er redningen. Men trykket på sommeren blir så stort at turister kun blir her en natt. Investorer kjøper seg inn. De rekrutterer lite lokalt, men henter arbeidskraft fra andre feriesteder de driver. 3. Lofoten stagnerer og taper til andre nærliggende destinasjoner. Fordi kommunene ikke klarte å enes om en felles strategi.

Krise i landbruk og fiske gjør at man vil satse på turisme. Lofoten trenger arbeidsplasser for kvinner. Kommuner sliter med fraflytting. og forgubbing. Turismen i Lofoten er liten i forhold til internasjonale reisemål, men man står overfor noen veiskiller: Ønsker man større volum? Samme problemstilling som med de greske øyene. De er sjarmerende som små og uberørte. Det er grenser for hvor mye de kan utvikle seg volummessig før de mister identiteten de er bygd på.

Skal man tillate bygging av klisjefiskevær og resortanlegg av internasjonale aktører?

 


Alt du trenger å vite om Lofoten:

SAMARBEIDSPARTNERE: SpareBank1 Nordnorge - Skjeseth & Solvang Arkitekter

L O F O T E N    F R I T I D S    R O R B U E R   S. U. S.  P.O Box 109, N-8309 Kabelvåg Tlf: 90 68 92 06. Fax: 76074898 E-mail: [email protected]

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, N-8392 Sørvågen