Lofoten
Rorbu
Suites

VÅGAKALLEN

Klikk på ønsket bilde /
Click the desired view:

-
Utvendig / Outdoors

- Stue / Living Room
- Spisestue / Dining Room

- Kjøkken / Kitchen
- Sov / Bedroom (
dbl,
_ 1.etg.
)

-
Sov  / Bedroom (1 seng
_
200cm, 1.etg)
- Sov / Bedroom (2.etg)
- Bad  / Bathroom (1. etg.)
- Bad / Bathroom (2. etg.)
- Loftstue / Upstairs 1
- Loftstue / Upstairs 2 

L O F O T E N    R O R B U  S U I T E S   S. U. S.  P.O Box 109, N-8309 Kabelvåg
Tlf: 90 68 92 06. Fax: 76074898 E-mail:
[email protected]

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, N-8392 Sørvågen